ก่อนจะออกเดินทางไปกับ wtravel.co.th ให้จุใจและสนุกสนาน เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่า วีซ่าจะเอื้อให้เราอาศัยในแต่ละประเทศในกลุ่มได้นานแค่ไหน โดยประเภทวีซ่า และระยะเวลาอาศัยก็สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้

Hallstatt(1)

วีซ่าแบบอาศัยระยะสั้น สามารถเดินทางทัวร์ยุโรปเข้าออกพื้นที่ได้ไม่จำกัดครั้ง โดยมีระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักในแต่ละประเทศไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงเวลา 180 วัน ต่อมา คือ วีซ่าแบบอาศัยเพื่อเดินทางผ่าน โดยจะออกให้กับบุคคลที่เดินทางผ่านประเทศในกลุ่มประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือมากกว่า 1 ประเทศ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังประเทศที่ 3 สุดท้าย คือ วีซ่าสำหรับแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน สำหรับนักเดินทางทัวร์ยุโรป ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศที่ 3 แต่ต้องการแวะเปลี่ยนเครื่องในประเทศพื้นที่ อาจจะต้องขอวีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน และต้องมีวีซ่าทั้ง 3 ไว้ครอบครอง